Sadoeman
Project UIA - Wilrijk - 2003, Judith Peeters & Naomi Sluijs
Kunstintegratieproject op het domein van de universiteitscampus
  'sadoeman'  
 
Floralien
Project ‘bewegende figuren’ naar aanleiding van de Gentse Floraliën 2005
  'figuren'  
 
Floralien
Project ‘getekende figuren’ naar aanleiding van de Floraliën 2005
  'figuur'