Kunst maken die past in een ruimte of gemaakt is voor één bepaalde plaats met haar eigenheid en karakter is voor mij een uitdaging. Elk medium is bruikbaar en interessant, naargelang aard en type van het werk. Het vertrekpunt ligt meesal niet in het materiaal of de idee, maar in de context van de ruimte of de ruimte zelf. Uit dat kader onstaat dan een gedachtengang, een overpeinzing die langzaam maar zeker een meer duidelijke vorm krijgt door de plaats zelf te laten werken, te laten spreken, haar verhaal te laten vertellen.

Soms vertrek ik van een denkbeeldige ruimte, of van een atmosfeer uit het heden of verleden, want dat is voor mij ook ruimte. Kortom, het integreren van kunst staat meestal centraal.
vorig item
volgend item
Maaltecenter
Maaltekasteel
Tramlijn 1
Floraliën
Sadoeman